Rappler
23 Dec 2022

[ANALYSIS] Maharlika Fund, banta sa independence ng Bangko Sentral

Kung titingnan ang datos, paunti nang paunti ang reserves natin ngayong 2022, at dapat sana itong palakihin dahil ’di natin alam kung kailan sasapit ang susunod na krisis